Jak by vypadal biblický příběh o Noemovi v dnešním světě

Při čtení knihy Někdy vyhraješ, jindy se poučíš od Johna C. Maxwella jsem narazil na příběh o Noemovi a jeho Arše zasazený do dnešní doby. Je to trochu k smíchu a trochu k pláči kam jsme to dopracovali. No posuďte sami

I řekl Bůh Noemovi: „Za šest měsíců sešlu na Zemi potopu, jež zaplaví celý svět a zahubí všechno živé. Ale rozhodl jsem se zachovat několik dobrých lidí a jeden pár od každého zvířete. Proto ti dávám za úkol postavit Archu.“ Zaznělo zahřmění a Noe držel v ruce návod na vybudování Archy.

„Dobrá,“ odvětil Noe třesoucím se hlasem a neohrabaně listoval náčrty.

„Za šest měsíců přijde déšť.“ zahřměl Hospodin. „V té době měj Archu hotovou, nebo se nauč dobře plavat.“

Uběhlo šest měsíců. Obloha se zatáhla mračny a z nebe se spustil déšť. Bůh spatřil plačícího Noema sedícího na dvorku, Archa nebyla nikde k vidění.

„Noe!“ zahřměl Hospodin, „kde je má Archa?“ A vedle Noema udeřil blesk.

„Prosím, Pane, odpusť mi!“ plakal Noe, „dělal jsem, co jsem mohl. Ale nastaly veliké problémy. Nejdříve jsem musel sehnat stavební povolení, ale Tvé plány neměly potřebné náležitosti. Musel jsem tedy najmout inženýra, který je přepracoval. Kromě toho jsem se dostal do ostrého sporu ohledně nutnosti vybudovat protipožární systém. Sousedé si stěžovali, že stavbou Archy na dvoře porušuji územní plán, takže jsem si musel na úřadě vyjednat výjimku.

Poté jsem se potýkal s nedostatkem dřeva, neboť panoval zákaz těžby dřeva v zájmu ochrany puštíka západního. Musel jsem přesvědčit ministerstvo životního prostředí, že dřevo potřebuji právě pro záchranu těchto sov. Ovšem výslovně mi zakázali jakoukoliv sovu chytit, na Archu jsem je tedy neměl jak dostat.

Následně tesaři vytvořili odbory a vyhlásili stávku. Než jsem vyjednal dohodu s národní odborovou asociací, leželo nářadí netknuté. Nyní mám k dispozici šestnáct tesařů, žel pořád žádné sovy.

Později jsem začal shromažďovat zvířata a obdržel žalobu od ochránců přírody. Napadli můj plán zachraňovat pouze jeden pár od každého druhu. Jakmile jsem se vypořádal se žalobou, přišlo upozornění od agentury pro ochranu životního prostředí, že Archu mohu postavit jedině tehdy, když jim předám studii ohledně dopadů Tebou seslané potopy. Nedokázali zcela pochopit, že nemají žádnou pravomoc mluvit do vůle Nejvyššího. Pak si armáda vyžádala mapu oblasti, již zasáhne plánovaná povodeň. Poslal jsem jim glóbus.

Momentálně se snažím vyřešit stížnost od organizace pro rovné pracovní příležitosti ohledně poměru zaměstnaných mužů a žen. Dále mi daňový úřad zablokoval veškeré účty, protože se domnívá, že se opuštěním země snažím vyhnout placení daní. Nakonec mi ještě přišla zpráva od vlády, kde mě žádají o zaplacení speciálního poplatku za stavbu této lodě. Obávám se, že Tvou Archu nebudu schopen dokončit dříve než za pět let.“

V tom okamžiku se nebe vyjasnilo, mraky ustoupily a na obloze se rozzářila duha. Noe s úsměvem vzhlédl. „Rozmyslel sis zničení planety?“ zeptal se s nadějí v hlase.

„Nerozmyslel,“ odvětil Bůh smutně, „ale vláda to už udělala za mě!“

Jste jako Noe nebo byste se při první příležitosti (problému) vzdali a šli dělat něco jiného?

Každý problém je skrytá příležitost, každý neúspěch je skrytá lekce. Je jen na vás jestli ta lekce bude zbytečná a příležitost bude nevyužitá nebo ne. Život není jednoduchý a tak se s tím smiřme.

Až příště budete čelit nějakým problémům, vzpomeňte si na tento příběh a možná vám nepřijdou tak velké a budete schopni je lépe překonat.

Autor

Jakub Vlček

Píšu tento blog, protože vás tím mohu obohatit o moje zkušenosti (kladné i záporné) z oblasti investování do sebe, do svého rozvoje a do svého života. Už jsem něco přečetl, slyšel a vyzkoušel a tak si myslím, že je načase část těch informací předávat dál. Nezapomeňte, že to jsou jen informace a bez AKCE nemají na váš život vliv.